Høsten er på vei!!

KALIBER ER DIN SAMARBEIDSPARTNER

 

Sommeren er nærmer seg slutten og høsten kommer med stormskritt med de utfordringene det bringer.

Fakta !!

Bergen er en av de våteste byene i Norge og i 2017 satte vi nesten nedbørsrekord med 3.092 millimeter nedbør ila året. Rekorden fra 2015 ble dermed stående fast på 3.102 millimeter.

Største nedbørsmengde i løpet av et døgn ble målt til 93,9 millimeter lille julaften 2017. Nyhet fra 27.12.2017

Bergen og omegn har et godt utbygd overvannsnett som i stor grad er rustet til å ta imot nedbøren som kommer, men med større fortetting og utbygging som resulterer i flere harde flater og med økte nedbørsmengder over kortere perioder blir overvannsnettet presset.

Nye anlegg blir derfor ofte prosjektert og utført med krav om at håndtering av overvann skal foregå på egen eiendom/tomt, fordrøyningsmagasin og infiltrasjon til grunn er velkjente metoder.

Det er alltid annleggseiers ansvar å sørge for at Vann og Avløps anlegg fungerer optimalt, noe som er spesielt viktig ved store nedbørsmengder for å redusere faren for oversvømmelser

 

Kaliber tilbyr følgende tjenester:

Kjøp og leie av Lensepumper

Service, drift og vedlikehold

Rehabilitering og nyinnstallasjon av VA-Anlegg

 

Ta kontakt for mer informasjon

Nyttige linker: