Vi er en komplett leverandør innen utvendig vann og avløp. Vi designer, prosjekterer, og leverer komplett VA infrastruktur.

Vannforsyningsteknikk dreier seg om å skaffe befolkningen, og næringslivet vann i tilstrekkelig mengde, og sørge for at brukt vann blir bortledet på en slik måte at det ikke skaper oversvømmelser eller forurensing.

Kaliber har en solid kompetanse og lang erfaring innen hele denne forsyningskjeden. Vi har relevant utstyr, produkter, kompetanse og flinke VA rørleggere som er spesialister på dette fagfeltet.

Andre Markedsområder

Energiløsninger

Vi leverer lønnsomme og miljøvennlige energisentraler. Alt fra prosjektering, design, til installasjon og drift av anlegget.
LES MER

Pumper og pumpestasjoner

Kaliber er en leverandør av pumper og pumpestasjoner gjennom tett samarbeid med og Sulzer Pumps & Wastewater.
LES MER

Rørsystemer i plast og stål

Vi leverer komplette rørsystemer i stål, PP og PE. Fra design, prosjektering, installasjon til vedlikehold.
LES MER