OLJEFRI 2020, ER DU KLAR?

KALIBER ER DIN SAMARBEIDSPARTNER

 

Det er under 2 år til forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trer i kraft, har du forberedt deg godt nok? Hvis ikke, hjelper vi deg gjerne på veien. Privat eller Proff

Generell info

Forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming trer snart i kraft og dette vil ha konsekvenser for de som enda ikke har faset ut eget oljefyringsanlegg.

Norge er trolig det første landet i verden som innfører et slikt forbud. Hensikten er å redusere klimagassutslippene fra oppvarming av bygninger, som i all hovedsak kommer fra fossil fyringsolje og parafin for oppvarming.

I Bergen er det fremdeles flere tusen som varmer opp sine bygninger ved hjelp av mineralolje eller parafinkamin.

Før forbudet trer i kraft i 2020 må disse anleggene skiftes ut.

Ulike bygninger har ulikt behov, og det finnes en rekke forskjellige systemløsninger som kan velges, vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer til dine ønsker og behov. 

Ta kontakt med oss så finner vi sammen den beste løsningen for deg og ditt anlegg.

Vanlige spørsmål

Hva koster det å bytte ut oljefyren?

Et typisk varmepumpeanlegg for en privat bolig koster mellom 150.000 – 500.000kr avhengig av hvor omfattende arbeidene er og størrelsen på anlegget.

Før vi anbefaler en varmepumpe til deg går vi grundig gjennom boligens energibehov for å sikre rett størrelse på varmepumpen. Det er et like stort problem med en for stor varmepumpe som en for liten.   

Kan jeg få Luft/Vann eller Væske/Vann varmepumpe hvis jeg ikke har et vannbårent anlegg i dag?

Svaret er JA. =D

Har du ikke et vannbårent anlegg fra før, men ønsker dette finnes det rimelige og enkle måter å løse dette på. Spør oss om hvilke alternativer som kan være aktuelt for ditt behov. 

Jeg har et veldig gammelt hus, betyr det noe?

Selv gamle hus med dårlig isolering kan dra god nytte av en varmepumpe. Er energibehovet betydelig er det ofte andre sparetiltak som sikrer deg en raskere gevinst på kort sikt i tillegg til en varmepumpe.

Som for eksempel bytte av vinduer og etterisolering. I gamle hus kan også strømminntaket være en utfordring, vår faste elektriker har lang og god erfaring med dette, slik at du også her skal føle deg godt ivaretatt. 

Må jeg installere en varmepumpe?

Nei, det må du ikke. Myndighetskravene sier bare at fyring med fossilt brennstoff blir forbudt innen 2020. Det betyr ikke at du må erstatte dette med et varmepumpeanlegg.

Er det farlig og bore energibrønn?

Nei, dette er ikke farlig. Vi samarbeider bare med seriøse aktører som har god og lang erfaring på dette området. 

Sammen finner vi en god plassering for energibrønnen som kan plasseres overraskende nært den eksisterende bygningsmassen.

Vi gjør alle nødvendige undersøkelser i forkant og melder fra til myndighetene slik at du som kunde skal kunne føle deg trygg på at arbeidene går rett og forsvarlig for seg.

Kan jeg miste energien/ vannet fra brønnen?

Dette er et velkjent spørsmål og kommer ofte igjen. Det finnes ingen 100% garantier for hva som skjer med grunnvannet over tid, men vi sørger alltid for å bore tilstrekkelig med dybde slik at du skal kunne føle deg trygg på at anlegget leverer det som er å forvente.

Det er ytterst sjeldent at en hører om energibrønner som ikke fungerer. De gangene vi hører om det er det gjerne boret altfor grunne brønner som gjør at temperaturen synker fortere enn forventet.

Hvilke temperaturer får jeg ut fra energibrønnen?

På Vestlandet kan en oppnå temperaturer opp til 6-7°c, dette er veldig høye verdier og vil gi varmepumpen en fantastisk ytelse om vinteren.

Varmepumper tas ofte ut med en forventet temperatur på 2-0°C, dette gjøres pga usikkerhet rundt berggrunnen i ditt område.

En kan gjennomføre grunnundersøkelser med termiske responstester i forkant, men det svarer seg sjeldent for mindre anlegg. Derfor velger vi å bore litt ekstra for deg ettersom det har liten kostnad mot det potensialet du som kunde kan forvente å få fra din varmepumpe.

Viste du at energibrønnen også kan nyttiggjøres som kjøing?

Når du har boret en energibrønn kan denne også nyttiggjøres som frikjøling. Det er lite brukt på private boliger, men for næringsbygg er det en ofte nyttet løsning der en benytter seg av den kalde og jevne temperaturen i berggrunnen direkte ut på kjøleanlegget noe som er en svært effektiv måte å kjøle ned bygningsmassen på

Hvor mye energi kommer det fra energibrønnen?

Typisk varmeuttak fra energibrønner i fjell er 30- 40 W per meter borehull med variasjoner fra 20 til 80 W/m.

Varmeuttaket og derav nødvendig borehullsdybde er avhengig av blant annet berggrunnens sammensetning og oppsprekking, terrengets helning, grunnvannsnivået og brønnenes innbyrdes plassering i forhold til grunnvannsstrømmen.

Det største varmeuttaket får en i områder med oppsprukket fjell og godt grunnvannstilsig. I tørre brønner fylles borehullet med vann, borkaks eller en blanding av bentonitt og kvartssand for å forbedre varmeoverføringen mellom fjellet og kollektorslangen.

Hva skal du velge?

Væske - Vann / Bergvarmepumpe

Det beste alternativet til oljefyr er en bergvarmepumpe. Ved å bore et hull ned til berggrunnen under tomten din, 70-300 meter ned, får denne pumpevarianten tilgang til energien som er lagret i fjellet.

På samme måte kan varmepumpene hente ut varme via slanger nedgravd i jorden eller senket ned på sjøbunnen.
I de aller fleste tilfellene kan en bergvarmepumpe kobles på det samme oppvarmingsanlegget du benytter til din oljefyr.

En slik varmepumpe har lang levetid, opptil 20 år, og genererer opptil 4 - 5 ganger så mye energi som det kreves for å drive den. Dermed kan du redusere ditt totale energiforbruk med opptil 70-80 prosent.

Bor du et sted du ikke kan grave eller bore etter bergvarme på grunn av restriksjoner, eller der det ikke finnes passende berggrunn under tomten din, finnes det andre alternativ.

Luft – Vann Varmepumpe

En luft til vann-varmepumpe har en rimeligere installasjonskostnad enn bergvarmemodellene og har som regel gode årsvarmefaktorer i Bergens området.

Denne pumpetypen krever også et vannbårent anlegg for å fordele varmen og gjør at du kan spare opptil 60- 70 prosent på oppvarmingskostnader.

En Luft til vann varmepumpe vil genere rundt 3,2 ganger så mye energi som det kreves for å drive.

Vil du vite mer? Kontakt oss

 

Luft – Luft Varmepumpe

Den aller rimeligste og vanligste varmepumpetypen i Norge i dag kalles luft-luft.

Her henter varmepumpen ut den lagrede solenergien i luften ute og distribuerer den i boligen din ved hjelp av en eller flere innedeler.

Dette gir i dag ingen støtteordning fra Enova og er heller ikke en type varmepumpe Kaliber leverer.

 

Biokjel

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen.

Har du oljefyr? Da kan du få inntill 20.000 kroner i støtte for å fjerne oljefyren og tanken samtidig som du installerer biokjelen.

Bioovn med vannkappe

Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system.

Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i huset. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Nyttige linker: