Nytt slambehandlingsanlegg i Rådalen som sørger for at biogassen som blir produsert, brukes på den mest miljømessige og økonomiske fordelaktige måte.

Bergen Kommune har bygget nytt Biogassanlegg for å ivareta de økte slammengdene fra de nye avløpsrenseanleggene. Samlet vil denne økningen utgjøre en økning fra 5000 tonn/år til ca. 40 000 tonn/år.

Anlegget skal sørge for at Biogassen som blir produsert skal brukes på den mest miljømessige og økonomiske fordelaktige måte.


Biorestene skal behandles med mest mulig gjenbruk som en ressurs.