De lokale undersentralene står for distribusjon av varme og varmt tappevann til de forskjellige oppgangene i blokkene, mens det er en hovedsentral som står for selve produksjonen.

Vadmyra borettslag har inngått avtale med BKK LEL der de har overtatt energianlegget. Med 551 leiligheter er dette et av de største borettslagene i Bergen og det leveres store mengder varme og varmt tappevann gjennom anlegget.

De lokale undersentralene står for distribusjon av varme og varmt tappevann til de forskjellige oppgangene i blokkene, mens det er en hovedsentral som står for selve produksjonen.

UTFØRELSE

Utskifting av 7 undersentraler for å sikre bedre energioverføring og generell oppgradering av sentraler.

Prefabrikkert store deler av anlegget for å sikre raskere gjennomføring og lite nedetid av Varme og varmt tappevann.

Andre Prosjekter

Wigandgården

Kaliber har bygget energisentralen i Wigandgården. På oppdrag for GK Inneklima.
LES MER