Komplett offentlig VA-anlegg i forbindelse med klargjøring av tomteområdet for videre utbygging.