Vi tilbyr serviceavtaler innenfor alle våre markedsområder

Ved å tegne serviceavtale med Kaliber lover vi å ta vare på dine anlegg og informere deg tidlig hvis vi oppdager driftsforstyrrelser som kan få plutselige og kostbare reparasjoner.

Vi er alltid på jakt etter å gjøre ditt anlegg bedre for å sikre lang levetid og reduserte driftskostnader. Våre serviceteknikere blir trent på dette og vi har egenutviklede skjema som skal ivareta dine interresser.

Med faste intervaller kjører vi våre testprosedyrer og dokumenterer besøket. Du som kunde skal føle deg trygg på at anlegget fungerer når du har serviceavtale med Kaliber