Vi er en komplett leverandør innen utvendig vann og avløp. Vi designer, prosjekterer, og leverer komplett VA infrastruktur. 

Vannforsyningsteknikk dreier seg om å skaffe befolkningen, og næringslivet vann i tilstrekkelig mengde, og sørge for at brukt vann blir bortledet på en slik måte at det ikke skaper oversvømmelser eller forurensing.

Kaliber har en solid kompetanse og lang erfaring innen hele denne forsyningskjeden. Vi har relevant utstyr, produkter, kompetanse og flinke VA rørleggere som er spesialister på dette fagfeltet.